Ostatnia aktualizacja 09.04.2008
 
  Motorola Canopy - Szerokopasmowy Dostęp Radiowy
Ogromna dynamika rozwoju Internetu w ostatnich latach spowodowała lawinowy wzrost liczby nowodołączanych abonentów. Pociągnęło to za sobą pojawienie się szeregu barier technologicznych z których najpoważniejszą okazała się bariera tzw. „ostatniej mili”.

Na terenach słabo zurbanizowanych, ale również i w miastach, dotychczasowa infrastruktura kablowa już dawno okazała się niewystarczająca. Z pomocą przeszły nowoczesne technologie radiowe, oferując bezprzewodową transmisje danych. Przyjęto kilka standardów, powstało wiele różnych rozwiązań, przeznaczonych zarówno do tworzenia niewielkich sieci jak i budowy dużych systemów regionalnych.

Czerpiąc doświadczenia miedzy innymi z szeregu własnych rozwiązań telekomunikacyjnych, firma Motorola opracowała nowoczesny, kompleksowy system budowy bezprzewodowej infrastruktury transmisji danych. Ten system to Motorola Canopy.

Canopy to platforma, które znajduje zastosowanie na obszarach zróżnicowanych geograficznie - na gęsto zaludnionych i zabudowanych terenach miejskich lub obszarach trudnodostępnych, zalesionych, z wieloma przeszkodami w propagacji sygnału. System umożliwia realizację usług takich jak: szerokopasmowy dostęp do Internetu, przesył głosu w technologii VoIP, przekaz video (triple play). Canopy można wykorzystać także do monitoringu, i na potrzeby telewizji przemysłowej.

Dzięki pełnemu asortymentowi produktów bezprzewodowych Canopy, firma Motorola stała się jednym z wiodących dostawcą w segmencie rozwiązań na pasma nielicencjonowne, i wdrożyła kilkaset skalowalnych, szerokopasmowych sieci bezprzewodowych w ponad 100 krajach świata.

MOTOROLA oraz stylizowane logo M są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA.

Dalej...
2005-10-25 00:15